Produkty

NORIS.AGRO

Informačný systém určený pre zákazníkov z oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby

NORIS.EXPRES

Optimálne riešenie ekonomického systému pre malé a stredné podniky