Podmienky

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby tretej osobe, okrem kompetentných orgánov v prípade plnenia zákonných povinnosti. Prevádzkovateľ od dotknutej osoby získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. 

 

Kategória

Názov cookie

Poskytovateľ

Typ

Dodatočné informácie

Expirácia

Cieľová lokalita dát

Technické cookies

SSES[random string]

drupal

cookie

Označuje reláciu používateľa.

23 dní

EU

Technické cookies

cookie-agreed

drupal

cookie

Ukladá vaše preferencie týkajúce sa súborov cookies.

100 dní

EU

Technické cookies

Drupal.tableDrag.showWeight

drupal

cookie

Označuje, či užívateľ dovolil zobrazovať váhy riadkov v tabuľkách (formulároch), aby mohol presúvať v tabuľkách (formulároch) riadky.

1 rok

EU

Technické cookies

Drupal.toolbar.collapsed

drupal

cookie

Anonymné označenie preferencie zobrazenia panela s nástrojmi pre používateľa.

100 rokov

EU

Technické cookies

has_js

drupal

cookie

Označuje, či vo vašom prehliadači je povolený JavaScript, čo je dôležité pre správne fungovanie webových stránok.

Relácia (Dočasné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač)

EU