Noris Agro

                

Rýchla implementácia

NORIS.AGRO je prednastavené riešenie obsahujúce najčastejšie používané moduly v štandardnom rozsahu (vrátane špecializovaných modulov pre agrosektor), ktoré umožňuje výrazne skrátiť dobu jeho implementácie.

 

               

Prijateľná cena

Skrátenie doby implementácie celého systému podstatne znižuje jeho obstarávaciu cenu. Systém je tak dostupný aj pre spoločnosti, ktoré nechcú veľa investovať do informačných technológií.Čas implementácie meriame v dňoch!

 

               

Konfigurovateľnosť

Systém umožňuje jeho prispôsobovanie stále sa meniacim požiadavkám v priebehu jeho nasadenia i rutinnej prevádzky. Optimálne riešenie pre menšie firmy

 

Vhodný pre menšie firmy

NORIS.AGRO je vyspelý informačný systém, ktorý si môžete obstarať bez kompromisov, ktoré by vás mohli v budúcnosti obmedzovať. Počet súčasne pracujúcich užívateľov si môžete zvyšovať podľa potreby. Konfigurovateľnosť

 

Podpora a údržba

Ďalší rozvoj informačného systému do značnej miery závisí od potrieb zákazníka. Je zaistená služba podpory a údržby NORIS.AGRO zahrňujúca najmä aktualizáciu systému (legislatívnu, technologickú, ...), ktorá je nutnou podmienkou

 

Moderné technológie

NORIS.AGRO je postavený na najnovších technológiách pre vývoj, beh a správu IS, ktoré umožňujú maximálne využiť výpočtovú techniku. Ide o relačnú databázu MS SQL Server, vývojové nástroje pre grafické používateľské rozhranie a architektúru klient/server.

 

Systém porastie s Vami

NORIS.AGRO je prednastavené riešenie, ktoré však v budúcnosti umožňuje jeho ďalšie rozširovanie o ďalšie používateľské licencie, odvetvové riešenia systému NORIS.NEXT i špecializované AGRO riešenia. Prínosom tohto postupu je rozloženie a úspora investícií zákazníka do informačných technológií.

 

Prepojenie na AgroCont©

Prepojenie na agrárny IS AgroCont© od spoločnosti ISAT, s.r.o., ktorý bol vyvinutý priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby pre potreby poľnohospodárskej, ovocinárskej a zeleninárskej prvovýroby, spĺňajúci stanovené kontrolné požiadavky ÚKSÚP a EÚ.

 

Náhľad produktu

 

 

Informačný systém NORIS.AGRO je určený pre zákazníkov z oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, ktorí potrebujú v krátkej dobe zaviesť do prevádzky technologicky vyspelý  a spoľahlivý informačný systém a chcú získať za prijateľnú cenu špičkové riešenie s možnosťou ďalšieho rozširovania podľa rozvoja firmy. Je vytvorený na báze moderného podnikového informačného systému NORIS/ NORIS.NEXT a na základe dvadsaťpäťročných skúseností s tvorením, implementáciou a používaním informačných systémov a znalostí firemných procesov v oblasti agrosektoru a spolupráce s poľnohospodárskymi subjektami.

 

Za obdobie minulých 25 rokov prešli informačné technológie prudkým vývojom, pričom produkty budované v prostredí deväťdesiatych rokov minulého storočia dnes už nespĺňajú požiadavky na moderný a vysoko sofistikovaný informačný systém, NORIS.AGRO spĺňa tieto požiadavky.

 

AGRO je prepojený na agrárny informačný systém AgroCont© od spoločnosti ISAT, s.r.o., ktorý bol vyvinutý priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby pre potreby poľnohospodárskej, ovocinárskej a zeleninárskej prvovýroby, spĺňajúci stanovené kontrolné požiadavky ÚKSÚP a EÚ. Slúži na vedenie evidencie spotreby hnojív, osív, chemických prípravkov a iných povinností uvedených v správnej farmárskej praxi a je založený na používaní tradičných dokladov upravených pre použitie v elektronickej forme pre kontrolné orgány. NORIS.AGRO a AgroCont© sú automatizovane prepojené v ekonomických, skladových a mzdových agendách. Toto prepojenie je overené a používané u zákazníkov.

Požiadavky pre inštaláciu Noris Agro  

 

Hlavné moduly Noris Agro

Ekonomika

 Majetok

 Personalistika a mzdy

 Sklad a odbyt

 Zvieratá