O NÁS

ALTRIX, spol. s r. o. vznikla v roku 2004 ako rýdzo slovenská firma bez účasti zahraničného kapitálu rozdelením spoločnosti INTELSOFT spol. s r. o. Špecializuje sa na tvorbu ekonomických systémov pre malé a stredné podniky najmä z agropotravinárskeho sektora, aplikačného softvéru, databázových a internetových aplikácií. V súvislosti s používaním jej aplikácií poskytuje zákazníkom komplexné služby.
 
 
 
ALTRIX, spol. s r. o.
Rudohorská 33
974 11  Banská Bystrica
tel.:  +421 905 322 161
e-mail: info@altrix.sk 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka číslo: 9946/S
 
IČO:  36 633 275
DIČ:  2021919493
IČ DPH:  SK2021919493
 
Banka: VÚB, a. s.
Číslo účtu: 1942302656/0200
SK74 0200 0000 0019 4230 2656

Čo ponúkame

Spoločnosť ALTRIX je špecializovaná na tvorbu ekonomických systémov, aplikačného softvéru, databázových a internetových aplikácií. Všetky aplikácie spoločnosť ALTRIX priebežne skvalitňuje, prispôsobuje vyvíjajúcim sa potrebám a požiadavkám zákazníkov a udržuje v súlade s platnými právnymi predpismi. Naším prvoradým a dlhodobým cieľom je poskytovanie kvalitných služieb.

Spoločnosť ALTRIX poskytuje tieto služby:

  • Prezentácia IS Noris
  • Výber a obstaranie hardvéru
  • Inštalácia servera
  • Prevod dát z pôvodného IS
  • Konfigurácia IS Noris
  • Základné školenie modulov IS Noris
  • Doplnkové školenie balíka MS Office
  • Legislatívna a technologická údržba IS Noris
  • Vzdialená správa IS Noris a príslišného softvéru