Altrix verejná zóna

Altrix súkromná zóna

Prihlásenie

O nás

 
ALTRIX, spol. s r.o. vznikla v roku 2004 ako rýdzo slovenská firma bez účasti zahraničného kapitálu rozdelením spoločnosti INTELSOFT spol. s r.o. Špecializuje sa na tvorbu ekonomických systémov pre malé a stredné podniky najmä z agropotravinárskeho sektora, aplikačného softvéru, databázových a internetových aplikácií. V súvislosti s používaním jej aplikácií poskytuje zákazníkom komplexné služby.

Všetky aplikácie spoločnosť ALTRIX priebežne skvalitňuje, prispôsobuje vyvíjajúcim sa potrebám a požiadavkám zákazníkov a udržiava v súlade s platnými právnymi predpismi  a legislatívnymi normami.

 

Základné údaje o spoločnosti

 

ALTRIX, spol. s r.o.
Rudohorská 33
974 11  Banská Bystrica

tel.:  +421 905 322 161
e-mail: info@altrix.sk

 
GPS: 48.7561922°N, 19.1638648°E

 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 9946/S

 
IČO:  36 633 275
DIČ:  2021919493
IČ DPH:  SK2021919493

 
Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1942302656/0200

SK74 0200 0000 0019 4230 2656