Noris Expres

               

Rýchla implementácia

NORIS.EXPRES je prednastavené riešenie obsahujúce najčastejšie používané moduly v štandardnom rozsahu (vrátane špecializovaných modulov pre agrosektor), ktoré umožňuje výrazne skrátiť dobu jeho implementácie.

 

               

Prijateľná cena

Skrátenie doby implementácie celého systému podstatne znižuje jeho obstarávaciu cenu. Systém je tak dostupný aj pre spoločnosti, ktoré nechcú veľa investovať do informačných technológií.Čas implementácie meriame v dňoch!

 

               

Konfigurovateľnosť

Systém umožňuje jeho prispôsobovanie stále sa meniacim požiadavkám v priebehu jeho nasadenia i rutinnej prevádzky. Optimálne riešenie pre menšie firmy

 

Vhodný pre menšie firmy

NORIS.EXPRES je vyspelý informačný systém, ktorý si môžete obstarať bez kompromisov, ktoré by vás mohli v budúcnosti obmedzovať. Počet súčasne pracujúcich užívateľov si môžete zvyšovať podľa potreby.

 

Podpora a údržba

Ďalší rozvoj informačného systému do značnej miery závisí od potrieb zákazníka. Je zaistená služba podpory a údržby NORIS.EXPRES zahrňujúca najmä aktualizáciu systému (legislatívnu, technologickú, ...), ktorá je nutnou podmienkou funkčnosti.

 

Moderné technológie

NORIS.EXPRES je postavený na najnovších technológiách pre vývoj, beh a správu IS, ktoré umožňujú maximálne využiť výpočtovú techniku. Ide o relačnú databázu MS SQL Server, vývojové nástroje pre grafické používateľské rozhranie a architektúru klient/server.

 

Systém porastie s Vami

NORIS.EXPRES je prednastavené riešenie, ktoré však v budúcnosti umožňuje jeho ďalšie rozširovanie o ďalšie používateľské licencie a odvetvové riešenia systému NORIS.NEXT. Prínosom tohto postupu je rozloženie a úspora investícií zákazníka do informačných technológií.

 

Ďalší rozvoj

Aj zákazník NORIS.EXPRES môže využiť silu, ktorú ponúkajú brandžové riešenia NORIS.NEXT. Tieto špecializované riešenia sú založené na spolupráci s partnermi a ich vývoj je včlenený do informačného systému NORIS.NEXT, s ktorým tvoria výkonný a harmonický celok.

 

Náhľady produktu

 

NORIS.EXPRESS je štandardizované riešenie postavené na báze informačného systému NORIS.NEXT zložené z prednastavených modulov s garantovanou dobou implementácie 2 mesiace.

Zahrňuje licenciu pre max. 10 konkurenčných používateľov, implementáciu systému a MS SQL Server. Tento produkt je určený zákazníkom, ktorí potrebujú rýchlo nasadiť technologicky vyspelý informačný systém s možnosťou budúceho rozširovania podľa rozvoja firmy.

Požiadavky pre inštaláciu Noris Expres  

 

Hlavné moduly Noris Expres

Ekonomika

 Majetok

 Personalistika a mzdy

 Sklad a odbyt