Importy dát z iných systémov

IS NORIS.NEXT je komplexný variabilný systém s modulárnou architektúrou, ktorý môžete nasadiť do prevádzy v primeranom čase. Inštaláciu IS NORIS.NEXT výrazne zrýchlujú naše skúsenosti s prenosom Vašich starých dát do nového programu.