Viac ako 300 podnikov používa naše systémy

NORIS.AGRO plne zachováva a výrazne rozširuje funkcionalitu integrovaného ekonomického systému EKOADAM (používa ho viac ako 300 podnikov najmä z oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby) a posúva ho na súčasnú technologickú špičku v oblasti informačných systémov. Využíva rozsiahle skúsenosti z implementácií informačného systému NORIS a NORIS.NEXT na Slovensku.

Informačný systém NORIS.AGRO je určený pre zákazníkov z odvetvia poľnohospodárskej prvovýroby a druhovýroby, ktorí potrebujú v krátkej dobe zaviesť do prevádzky technologicky vyspelý a spoľahlivý informačný systém a  chcú získať za prijateľnú cenu špičkové riešenie s  možnosťou ďalšieho rozširovania podľa rozvoja firmy. Je vytvorený na báze moderného podnikového informačného systému NORIS.NEXT (NORIS) a na základe dvadsaťpäťročných skúseností s tvorením, implementáciou a používaním informačných systémov a znalostí firemných procesov v oblasti agrosektoru a spolupráce s poľnohospodárskymi subjektami.