Informačné systémy novej generácie

Za obdobie minulých 25 rokov prešli informačné technológie prudkým vývojom, pričom produkty budované v prostredí deväťdesiatych rokov minulého storočia nespĺňajú dnešné požiadavky na moderný a vysoko sofistikovaný informačný systém. Naše systémy NORIS.NEXT tieto požiadavky spĺňajú. Zároveň umožňujú ich prispôsobovanie stále sa meniacim požiadavkám zákazníka a okolitého prostredia v priebehu ich nasadenia i rutinnej prevádzky.