Dodanie hardvéru

V prípade záujmu Vám zabezpečíme vhodný hardvér, zároveň zabezpečujeme správu výpočtovej techniky, sietí a ostatného vybavenia. Medzi naše služby patrí aj dodávka, inštalácia, optimalizácia, vzdialená údržba a správa operačných i databázových (SQL) systémov a profilaktika.