Vzdialená správa

Ďalší rozvoj informačného systému do značnej miery závisí od potrieb zákazníka. Je zaistená služba podpory a údržby NORIS.AGRO zahrňujúca najmä aktualizáciu systému (legislatívnu, technologickú, ...), ktorá je nutnou podmienkou prevádzky moderného informačného systému.