Dodanie IS Noris

NORIS.AGRO je prednastavené riešenie obsahujúce najčastejšie používané moduly v štandardnom rozsahu (vrátane špecializovaných modulov pre agrosektor), ktoré umožňuje výrazne skrátiť dobu implementácie celého systému a tak podstatne znížiť jeho obstarávaciu cenu, preto je dostupný aj pre spoločnosti, ktoré v danom čase nechcú veľa investovať do informačných technológií, ale potrebujú systém, ktorý im zabezpečí ďalší rast. Čas implementácie meriame v dňoch!