Skúsenosti

ALTRIX, spol. s r.o. vznikla v roku 2004 ako rýdzo slovenská firma bez účasti zahraničného kapitálu rozdelením spoločnosti INTELSOFT spol. s r.o. Špecializuje sa na tvorbu ekonomických systémov pre malé a stredné podniky najmä z agropotravinárskeho sektora, aplikačného softvéru, databázových a internetových aplikácií. V súvislosti s používaním jej aplikácií poskytuje zákazníkom komplexné služby. Všetky aplikácie spoločnosť ALTRIX priebežne skvalitňuje, prispôsobuje vyvíjajúcim sa potrebám a požiadavkám zákazníkov a udržiava v súlade s platnými právnymi predpismi a legislatívnymi normami.