Spolupráca s inými systémami

Systémy NORIS.NEXT spolupracujú s viacerými často používanými dochádzkovými systémami, systémami JMS, SKEAGIS, AgroCont a mnohými ďalšími. Pri aplikácii IS NORIS.NEXT vo Vašom podniku vieme zabezpečiť jeho prepojenie s Vami používanými ostatnými IS systémami.