Import/Export dokladov zo systému Noris

NORIS.NEXT umožňuje vytvárať a posielať dokumenty v .pdf a .xml formáte všetkým zákazníkom. Po odsúhlasení podmienok zasielania elektronických faktúr sa Vám vytvorí webový účet na webovom portály. Na webovom portály máte prístupné saldo zákazníka, na základe ktorého máte prehľad o vystavných faktúrach, dátumoch ich splatnosti a ich úhrad.