Používame najmodernejšie technológie v IT sektore

NORIS.NEXT je postavený na najnovších technológiách pre vývoj, beh a správu IS, ktoré umožňujú maximálne využiť výpočtovú techniku. Ide o relačnú databázu MS SQL Server, vývojové nástroje pre grafické používateľské rozhranie a architektúru klient/server. Prístup do databáz NORIS.NEXT je možný aj cez webovú aplikáciu priamo vo Vašom tablete alebo smartfóne.