Altrix verejná zóna

Altrix súkromná zóna

Prihlásenie

Služby

 
Spoločnosť ALTRIX je špecializovaná na tvorbu ekonomických systémov, aplikačného softvéru, databázových a internetových aplikácií. Všetky aplikácie spoločnosť ALTRIX priebežne skvalitňuje, prispôsobuje vyvíjajúcim sa potrebám a požiadavkám zákazníkov a udržuje v súlade s platnými právnymi predpismi. Naším prvoradým a dlhodobým cieľom je poskytovanie kvalitných služieb. Spoločnosť ALTRIX poskytuje tieto služby:


Oblasť ekonomických systémov:

  • Dodávka, implementácia a úpravy ekonomických systémov
  • Školenia, konzultačné služby a poradenstvo
  • Trvalá údržba a vzdialená správa ekonomických systémov
  • Systémová integrácia, vývoj softvéru na zákazku

Oblasť internetových aplikácií:

  • Tvorba portálov s využitím moderných CMS
  • RIA