Altrix verejná zóna

Altrix súkromná zóna

Prihlásenie

Ochranné známky

 
ALTRIX – OZ 215306

Prihláška:  1604-2005 / 31.8.2005
Číslo zápisu:  215306
Dátum zápisu:  12.10.2006

AL3X – OZ 215305

Prihláška:  1603-2005 / 31.8.2005
Číslo zápisu:  215305
Dátum zápisu:  12.10.2006


Register ochranných známok - vyhľadávanie

 
Register ochranných známok